CD-Chalk dust dream of the tea cozy mitten company / Flower Machine

Wishlist: (0)

Flower  Machine

Chalk dust dream of the tea cozy  mitten  company / Aug 2006
Full Length Album / 11 Tracks 

เพลงของ FLOWER MACHINE จะเป็นเพลงที่มี Melody แบบ Indie-Pop,

Sound แบบ Acoustic ผสมผสานกับดนตรีแนวทดลองอย่าง Psychedelic
หลังจาก เอาทุกอย่างมารวมกันแล้ว เพลงของ FLOWER MACHINE ฟังแล้วได้บรรยากาศแบบวง Beatles อันนี้ไม่ได้อ้างมั่ว แต่ได้ ยินมาจากหลายกระแส จากผู้ที่เคยเสพดนตรีของ FLOWER MACHINE มาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือต่างประเทศ สำหรับ อัลบั้มชื่อยาวมากอย่าง CHALK DUST DREAM OF THE TEA COZY MITTEN COMPANY ก็ได้ Scott Schulz นักร้องนำวง Majestic มา Mix & Master ให้อีกด้วย FLOWER MACHINE อัลบั้ม CHALK DUST DREAM OF THE TEA COZY MITTEN COMPANY ต้องหามาลอง ฟังกันให้ได้ค่ะ อีกหนึ่งผลงานที่ภาคภูมิใจของ SMALLWORLD

客户的意见 (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0